Menu Sluiten

PRIVACYVERKLARING

Inleiding
In deze privacyverklaring leest u hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Er wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen ze opgeslagen worden. Tevens is er in deze privacyverklaring ook te lezen wat uw rechten met betrekking tot uw gegevens zijn, en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Koen Klemann, WijnWetenschap

1. WijnWetenschap
U leest op dit moment de privacyverklaring van WijnWetenschap. WijnWetenschap is een website (https://wijnwetenschap.nl) die zich richt op het verspreiden en delen van (populair) wetenschappelijke informatie over wijnbouw en viticultuur.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door WijnWetenschap verzameld worden. Deze privacyverklaring omschrijft hoe dat gebeurt en hoe deze gegevens beheerd worden.
Heeft u vragen over deze privacyverklaring en/of het gebruik van uw gegevens, neem dan contact op met:
info@wijnwetenschap.nl | Wetering 5 | 5328BR | Rossum | WijnWetenschap.nl is een website die wordt beheerd door Koen Klemann.

2. Doel gegevens
Uw persoonsgegevens worden voor een aantal doelen door WijnWetenschap verzameld. Deze doelen worden hieronder toegelicht:

2.1. Het versturen van nieuwsbrieven
WijnWetenschap stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van WijnWetenschap. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2.2. Contact opnemen
Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met WijnWetenschap via de website. In dit formulier wordt enkel om uw voornaam, achternaam en e-mailadres gevraagd om te kunnen antwoorden op uw opmerking, suggestie, vraag of verzoek.

2.3. Google Analytics
De website van WijnWetenschap verzamelt bezoekersgegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Daarnaast is Google Analytics volgens de richtlijnen van Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld (zie ook link) om de privacy van websitebezoekers optimaal te waarborgen. Hierbij moet u denken aan het gebruik van geanonimiseerde IP-adressen en het uitzetten van gegevensdeling voor producten van Google.

2.4. Google adsense
Externe leveranciers, waaronder Google adsense, gebruiken webbakens en cookies om voor u relevante advertenties te laten zien op deze website (mits u daar toestemming voor heeft gegeven, zie ook ons cookiebeleid). Met deze advertentiecookies kunnen Google en zijn partners u gepersonaliseerde advertenties laten zien op basis van uw eerdere bezoeken aan deze website of andere websites. De cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw voornaam, achternaam of e-mailadres.

3. Ontvangers
De persoonsgegevens die WijnWetenschap van u ontvangt en verwerkt worden beheerd doormiddel van:

3.1. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde contactenlijst binnen Mailchimp.

3.2. STRATO en Gmail
De e-mail van WijnWetenschap wordt gehost bij Strato en geforward naar Gmail. Als u contact opneemt via het contactformulier of per e-mail, dan worden de betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Strato en Gmail (Google).

3.3. STRATO en Google Drive
De WordPress website wordt gehost bij STRATO. Back-ups van de website worden opgeslagen op Google Drive. Gegevens en commentaren die u achterlaat op de website van WijnWetenschap zijn zodoende op de servers van STRATO en Google opgeslagen.

3.4. Google Adsense
WijnWetenschap heeft geen toegang tot de cookies en webbakens die door Google en zijn partners worden verzonden en de gegevens (niet persoonlijk identificeerbare informatie) die daarmee verzameld worden. Het privacybeleid van Google Adsense kan hier gevonden worden. WijnWetenschap heeft geen invloed of controle over het privacybeleid van Google Adsense.

4. Opslagperiode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door WijnWetenschap, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onderstaande activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

4.1. Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres wordt opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt uzelf namelijk op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven, of door een e-mail te sturen met een uitschrijvingsverzoek naar info@wijnwetenschap.nl.

4.2. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met WijnWetenschap via het contactformulier of per e-mail, dan worden de gegevens die u meestuurt – zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres en/of bedrijfsnaam – opgeslagen op de mailservers. Die e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

4.3. Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, en niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres of IP-adres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

4.4. Google Adsense
Gegevens verzameld doormiddel van cookies kunt u enkel zelf verwijderen, ze staan namelijk op uw persoonlijke apparaat opgeslagen. U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door de cookies in uw browser te verwijderen en de cookie instellingen van WijnWetenschap.nl aan te passen (zie het informatie blokje linksonderaan de website). Ook kunt u uw cookievoorkeuren aanpassen op Google advertentie-instellingen en/of op aboutads.info.

5. Beveiliging
Uw persoonsgegevens worden enkel beheerd in eerder genoemde systemen en software. Er worden geen fysieke kopieen gemaakt van uw gegevens. Daarnaast zijn de persoonsgegevens, die door WijnWetenschap of door eerder genoemde derden worden beheerd, alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn ze beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar WijnWetenschap. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Tot slot wordt uw bezoek aan de website wijnwetenschap.nl beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van WijnWetenschap prive is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

6. Uw rechten
Omtrent uw persoonsgegevens die beheert worden door WijnWetenschap heeft u een aantal rechten. Deze staan hieronder opgesomd. U kunt gebruik maken van deze rechten door een e-mail te sturen naar info@wijnwetenschap.nl waarbij u, ter verificatie, contact opneemt middels de contactgegevens waarmee u bij WijnWetenschap geregistreerd staat. Het streven is om binnen een week te reageren.

6.1. Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij WijnWetenschap vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met WijnWetenschap. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectifieren door WijnWetenschap. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

6.3. Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat WijnWetenschap niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6.4. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij WijnWetenschap opgeslagen liggen in het geval dat u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient WijnWetenschap al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.5. Recht van bezwaar
Wilt u niet dat WijnWetenschap uw gegevens (langer) gebruikt, dan kan u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoongegevens door WijnWetenschap.

6.6. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij WijnWetenschap vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

7. Plichten
WijnWetenschap verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een informerend of commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van WijnWetenschap via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan WijnWetenschap de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met WijnWetenschap met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

WijnWetenschap behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer WijnWetenschap dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van WijnWetenschap te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens via info@wijnwetenschap.nl

error: Content is protected !!