Menu Sluiten

Esca

Esca is een schimmelziekte die zorgt voor de afbraak van dood hout en het afsterven van een (deel van de) wijnstok. Esca wordt veroorzaakt wordt door een combinatie van schimmels (o.a. Phaeoacremonium aleophilum, Phaeomoniella chlamydospora en Fomitiporia mediterranea) die dood hout koloniseren. Schimmels zoals Eutypa lata zorgen voor het afsterven van het hout en creëeren zodoende een toegangspoort voor deze esca gerelateerde schimmels.

Lees ook het artikel: Houtschimmels in de wijnstok, da’s rottig!

« Terug naar woordenlijst!
error: Content is protected !!