Menu Sluiten

Titreren

Titreren is het proces waarbij aan een vloeistof met een te meten stof (de titer) druppelsgewijs een andere oplossing met bekende concentratie (de titrant) wordt toegevoegd. De titrant reageert met de te meten stof en vervolgens wordt het reactieproduct hiervan, of het veroorzaakte verschil in pH, gemeten. Bij een zuur-base titratie wil men bijvoorbeeld de hoeveelheid zuren weten in de wijn. Door het druppelsgewijs toevoegen van een basische oplossing laat men de zuren reageren met de basen. Wanneer door het toevoegen van de titrant de pH van de totale oplossing 7 is geworden (dit kan worden bepaald met een pH-meter of met een pH indicator zoals broomthymolblauw), dan hebben alle zuren gereageerd en kan met behulp van de hoeveelheid gebruikte basen (de concentratie en het volume van de gebruikte titrant) de hoeveelheid zuur in de oplossing worden berekend.

« Terug naar woordenlijst!
error: Content is protected !!