Menu Sluiten

Terroir

Het terroir van de wijn zijn alle invloeden van buitenaf op de wijnstok die zorgen voor de unieke samenstelling van aroma’s in de wijn. Het terroir wordt bepaald door het klimaat, de bodem, de ligging en het management van de wijngaard. Het klimaat bepaalt het aantal zonuren, de hoeveelheid regen en of er grote extremen zijn met lange droge perioden of ijzig koude winters. De bodem kan bestaan uit kalksteen, zand, klei, kiezels, etc. en heeft daarmee invloed op de opname en retentie van voedingsstoffen en water. Onder de ligging wordt verstaan of de wijngaard op grote hoogte ligt, op een noord of zuid helling, of het aan een bosrand ligt of juist naast een rivierbedding. Al deze factoren hebben invloed op de mate van rijping van de druiven en het type aroma’s dat ze aanmaken. Daarnaast heeft ook de wijngaardenier invloed op de rijping en kwaliteit van de druiven door de manier waarop hij zijn wijngaard onderhoudt en managet. Handelingen die hieronder vallen zijn (type) snoei, ontbladeren, trosdunning, bodembewerking, bestrijding van ziektes, maar ook het bepalen van de plantdichtheid en de geleidingsvorm. De wijngaardenier heeft zodoende invloed op het microklimaat van elke individuele wijnstok.

« Terug naar woordenlijst!
error: Content is protected !!